بازتاب خبر news.ir

چرا باید فلسفه قیام حسینی مکررا در منابر گفته شود؟ – نیوز

کد خبر : 165536

تاریخ انتشار : جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۰:۰۲

چرا باید فلسفه قیام حسینی مکررا در منابر گفته شود؟

لینک منبع: چرا باید فلسفه قیام حسینی مکررا در منابر گفته شود؟ – نیوز

https://www.news.ir/165536/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8/

اخبار فرهنگی