پیکر احمد نصیرپور در بهشت زهرا آرام گرفت – نیوزبازتاب خبر news.ir

​پیکر احمد نصیرپور، صبح روز جمعه (۹ آبان ماه) در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

نوشته پیکر احمد نصیرپور در بهشت زهرا آرام گرفت اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: پیکر احمد نصیرپور در بهشت زهرا آرام گرفت – نیوز

https://www.news.ir/245262/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81/

اخبار فرهنگی