بازتاب خبر news.ir

همزمان با هفته کتاب و با هدف تأمین نیاز کشور به خون سالم، پویش «کتابخون» با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی و سازمان انتقال خون کشور راه‌اندازی شد.

لینک منبع: پویش «کتابخون» با همکاری نهاد کتابخانه‌ها و سازمان انتقال خون کشور راه‌اندازی شد – نیوز

https://www.news.ir/276454/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86/

اخبار فرهنگی