پست اینستاگرامی همایون شجریان پس از درگذشت استاد آواز ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

          نیوز: همایون شجریان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: خاک پای مردم ایران به دیار معشوق پرواز کرد.       خبر مرتبط: قلب استاد محمدرضا شجریان از تپش ایستاد              

لینک منبع: پست اینستاگرامی همایون شجریان پس از درگذشت استاد آواز ایران – نیوز

https://www.news.ir/219870/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1/

اخبار فرهنگی