پخش سه سریال جدید از شبکه‌های رادیویی – نیوزبازتاب خبر news.ir

اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در هفته پیش رو سه سریال رادیویی را برای پخش از شبکه‌های مختلف رادیو آماده کرده است.

نوشته پخش سه سریال جدید از شبکه‌های رادیویی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: پخش سه سریال جدید از شبکه‌های رادیویی – نیوز

https://www.news.ir/255994/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C/

اخبار فرهنگی