بازتاب خبر news.ir

ظریف: ۳۰ سال است بایدن را می‌شناسم و با او دیدار کرده‌ام | بایدن قطعنامه۲۲۳۱ را اجرا کند فورا به تعهدات برجامی برمی‌گردیم | شرایط بهتر می‌شود

ظریف: ۳۰ سال است بایدن را می‌شناسم و با او دیدار کرده‌ام | بایدن قطعنامه۲۲۳۱ را اجرا کند فورا به تعهدات برجامی برمی‌گردیم | شرایط بهتر می‌شود

لینک منبع: پایان تولید فصل دهم «خانه ما» در قزوین – نیوز

https://www.news.ir/279958/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86/

اخبار فرهنگی