بازتاب خبر news.ir

درحالی که ستاد ملی کرونا با افزایش شیوع ویروس کرونا و به تبع آن افزایش تعداد فوتی‌ها درصدد اعمال محدودیت‌های جدید برآمده و احتمال تعطیلی برخی از مراکز استان‌ها مانند تهران وجود دارد، قرار است تاسیستات گردشگری استان‌های شمالی با برنامه‌ریزی‌های تازه‌ای فعالیت خود را ادامه دهند.

لینک منبع: وضعیت گردشگری استان‌های شمالی با اعمال محدودیت‌های جدید چگونه است؟ – نیوز

https://www.news.ir/273244/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7/

اخبار فرهنگی