بازتاب خبر news.ir


عملکرد خوب تیم فوتبال چلسی در مقابل تیم‌های کوچک و عملکرد ضعیف این تیم در مقابل تیم های بزرگ لیگ جزیره، سوژه کارتونی از عمر مومانی در سایت گل شد.

لینک منبع: وضعیت عجیب آبی‌پوشان لیگ‌برتر را ببینید! – نیوز

https://www.news.ir/343988/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C/

اخبار فرهنگی