بازتاب خبر news.ir

مشکلات هوای شهرهای سنعتی و بزرگ، تشدید آلودگی هوا در شهر تهران و احتمال ادامه این روند خطرناک طی روزهای پیش رو، سوژه کارتونی از علیرضا پاکدل در صفحه اینستاگرامش شد.

لینک منبع: وضعیت روزهای آینده تهران را ببینید! – نیوز

https://www.news.ir/351547/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی