بازتاب خبر news.ir


وصف آخرین لحظات حیات امام حسین(ع) از زبان شهید مطهری

نوشته وصف آخرین لحظات حیات امام حسین(ع) از زبان شهید مطهری اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: وصف آخرین لحظات حیات امام حسین(ع) از زبان شهید مطهری – نیوز

https://www.news.ir/165759/%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7/

اخبار فرهنگی