بازتاب خبر news.ir

برونو فرناندز ممکن است برای حضور در رئال مادرید، اولدترافورد را ترک کند، اتفاقی که شاید برای هواداران خیلی تلخ باشد. موضوعی که سوژه کارتونی از حمید سحری در صفحه اینساید آرت شد.

لینک منبع: هی تو دیگه از منچستر نرو! – نیوز

https://www.news.ir/333239/%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%88/

اخبار فرهنگی