هیات داوران دومین جایزه سال «استیکر» معرفی شدند – نیوزبازتاب خبر news.ir

هیات داوران دومین جایزه سال «استیکر» که به دبیری سید مسعود شجاعی طباطبایی برگزار می‌شود، معرفی شدند.

نوشته هیات داوران دومین جایزه سال «استیکر» معرفی شدند اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: هیات داوران دومین جایزه سال «استیکر» معرفی شدند – نیوز

https://www.news.ir/249998/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85/

اخبار فرهنگی