بازتاب خبر news.ir


ما شرایط را می سنجیم اگر شرایط موجود بود، نهی از منکر می کنیم. شرایطی مثل احتمال اثر، دقیق دانستن مساله، عدم خطر جانی و مالی داشتن و … . اگر یکی از شرایط اگر نباشد، فرد نهی از منکر را انجام نمی دهد.

لینک منبع: همه اسلام در واقعه کربلا تجسم یافت/ مقابله با بدعت به شرایط نیاز نیست – نیوز

https://www.news.ir/179129/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8/

اخبار فرهنگی