بازتاب خبر news.ir


یک باشگاه لیگ برتری مدعی شده دغدغه مربی اخراجی‌شان سوار کردن سگش به هواپیما بود! ادعایی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.

لینک منبع: همه‌ش تقصیر سگ منصوریانه! – نیوز

https://www.news.ir/337620/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DA%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/

اخبار فرهنگی