هشتمین دوسالانه ملی مجسمه‌سازی تهران آذر برگزار می‌شود – نیوزبازتاب خبر news.ir

هشتمین دوسالانه ملی مجسمه‌سازی تهران در پهنه رودکی برگزار می‌شود.

نوشته هشتمین دوسالانه ملی مجسمه‌سازی تهران آذر برگزار می‌شود اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: هشتمین دوسالانه ملی مجسمه‌سازی تهران آذر برگزار می‌شود – نیوز

https://www.news.ir/258507/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

اخبار فرهنگی