بازتاب خبر news.ir

مایکل کنتوریس با انتشار کارتونی در سایت کگل، شستن دست‌ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را به عنوان هدیه امسال بابانوئل در شب کریسمس معرفی کرد.

لینک منبع: هدیه امسال بابانوئل رو ببیننید! – نیوز

https://www.news.ir/340166/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی