بازتاب خبر news.ir

نوشته هدف اصلی امام حسین(ع) برای خروج از سلطه باطل اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: هدف اصلی امام حسین(ع) برای خروج از سلطه باطل – نیوز

https://www.news.ir/156655/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%A8/

اخبار فرهنگی