بازتاب خبر news.ir

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: به منظور قدردانی از پیشکسوت مجموعه‌داری خراسان رضوی و به پاس تلاش بیش از نیم قرن مجموعه‌داری سیدحسن موسوی کاشی ماندگار سر در باغ شاهنامه نصب شد.

لینک منبع: نهمین کاشی ماندگار خراسان رضوی به پیشکسوت مجموعه‌دار میراث فرهنگی رسید – نیوز

https://www.news.ir/243528/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9/

اخبار فرهنگی