بازتاب خبر news.ir

کارگردان «ویرانگی» این فیلم را درباره بحران یک خانواده تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور دانسته و گفت: مهم‌ترین دغدغه مردم امروز دغدغه نان، سقفی بالای سر و تهیه داروست. یعنی دم‌دستی‌ترین نیازهایی که در دسترس بودن‌شان، حق ابتدایی یک انسان است اما از آنها محروم‌اند و یک انسان نمی‌تواند اینها را ببیند و سرش را برگرداند و از آن عبور کند.

لینک منبع: نمی‌توان فقر مردم را دید و بی‌تفاوت ماند – نیوز

https://www.news.ir/274315/%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%A7/

اخبار فرهنگی