بازتاب خبر news.ir

نقش روحانیت و مادحین در برگزاری مراسم محرم با شرایط کرونایی – نیوز

کد خبر : 157047

تاریخ انتشار : جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۹:۱۸

نقش روحانیت و مادحین در برگزاری مراسم محرم با شرایط کرونایی

لینک منبع: نقش روحانیت و مادحین در برگزاری مراسم محرم با شرایط کرونایی – نیوز

https://www.news.ir/157047/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85/

اخبار فرهنگی