نقش حجت الاسلام کافی در برپایی دعای ندبه – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: نقش حجت الاسلام کافی در برپایی دعای ندبه – نیوز

https://www.news.ir/129276/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A8/

اخبار فرهنگی