بازتاب خبر news.ir

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران از رونمایی سردیس محمدعلی اسلامی ندوشن در خیابان شاهد که به اسم او نامگذاری شده است، خبر داد.

لینک منبع: نصب سردیس محمدعلی اسلامی ندوشن در خیابان ندوشن – نیوز

https://www.news.ir/259728/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8/

اخبار فرهنگی