بازتاب خبر news.ir

نشست تدوین سند جامع پدافند غیرعامل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تشریح روند تدوین این سند و دریافت نقطه نظرهای کارشناسی با حضور رئیس مجتمع پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اعضا ستادی به شکل حضوری و اعضای مراکز استانی به شکل مجازی برگزار شد.

لینک منبع: نشست تدوین سند جامع پدافند غیرعامل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد – نیوز

https://www.news.ir/242582/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7/

اخبار فرهنگی