بازتاب خبر news.ir

تعالی

بهارستان یک(پانا)-نشست معاون آموزش متوسطه و کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول ناحیه یک بهارستان با مدیران مدارس متوسطه دوره اول با موضوع تبیین برنامه تعالی مدیریت مدرسه، جشنواره نوجوان خوارزمی، برنامه سالانه مبتنی بر سند تحول بنیادین به صورت آنلاین برگزار شد.

ماشالله درختی، معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیران مدارس، از زحمات و تلاش معلمان و کادر مدارس، در تداوم جریان یادگیری دانش‌آموزان در شرایط ویژه کرونا، تشکر و قدردانی کرد.

در این جلسه، معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان، طی سخنانی بر اهمیت و ضرورت اجرای دقیق و صحیح برنامه تعالی مدیریت مدرسه (به ویژه در شرایط خاص کرونا) و نظارت ومشاوره آن تاکید داشته و توانمند‌سازی مدیران مدارس در برنامه‌ریزی و رهبری خلاّق فعالیت‌های آموزشی و تربیتی را از الزامات اجرایی برنامه تعالی مدیریت مدرسه برشمرد.

شعبانی، کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول بهارستان یک، در رابطه با جشنواره نوجوان خوارزمی خاطرنشان کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی، با هدف شناسایی استعداد دانش‌آموزان و ایجاد رقابت بین دانش‌آموزان، هرساله در متوسطه اول به صورت حضوری در حال برگزاریست، اما امسال به دلیل وجود بیماری کرونا و نبود شرایط درجهت بازگشایی مدارس، این جشنواره به صورت الکترونیکی در بهارستان یک، برگزار می‌شود.

در ادامه این جلسه، شعبانی نسبت به تبیین برنامه تعالی مدیریت مدارس و جشنواره خوارزمی مطالبی را بیان کرد.

خبرنگار: مهدیه درختی

لینک منبع: نشست آنلاین معاون آموزش متوسطه با مدیران در بهارستان یک – نیوز

https://www.news.ir/298501/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1/

اخبار فرهنگی