بازتاب خبر news.ir

هدایت کردن انتخابات به سوی یک نامزد خاص مورد حمایت ارکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دولتی که با شعار انتخابات قانونمند و آزادی‌های قانونی و دخالت نکردن در امور شهروندان بر سر کار آمده است، قصه پرغصه‌ای است که در سال پایانی عمر آن، دردناک‌تر نیز جلوه می‌کند.

لینک منبع: ناگزیر از انصراف – نیوز

https://www.news.ir/274884/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81/

اخبار فرهنگی