ناراحتی رسانه بیگانه از تغییر نظارت بر شبکه نمایش خانگی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، رادیو زمانه، وابسته به دولت هلند در گزارشی به تغییر نظارت بر شبکه نمایش خانگی از وزارت ارشاد به سازمان صداوسیما پرداخت و از این اتفاق، انتقاد کرد.

این رسانه ضدایرانی، با تأکید بر اینکه سریال‌های شبکه نمایش خانگی به تبلیغ «فردگرایی سرمایه‌داری در مقابل پدرسالاری ولایی» می‌پردازند، نوشت: «اصولگرایان اکنون می‌گویند هرگونه فعالیت صوتی و تصویری اعم از نمایش خانگی و حتی در فضای مجازی هم باید با مجوز صداوسیما باشد.

نخستین گام اصولگرایان برای به انحصار درآوردن صوت و تصویر در ایران، برای قبضه کردن شبکه نمایش خانگی است.»  رادیو زمانه همچنین به ستایش از تبلیغ سبک زندگی اشرافی و سرمایه‌داری در سریال‌های شبکه نمایش خانگی پرداخت.

لینک منبع: ناراحتی رسانه بیگانه از تغییر نظارت بر شبکه نمایش خانگی – نیوز

https://www.news.ir/160038/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1/

اخبار فرهنگی