بازتاب خبر news.ir

مراسم یادبود داود فیرحی با عنوان «غربت اندیشه سیاسی» ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۳ آبان به همت انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی به صورت آنلاین برگزار شد.

لینک منبع: مهم‌ترین پروژه فیرحی گسترش ادبیات صلح در جامعه ایرانی بود/ تلاش کرد فقه را از صورت‌بندی‌های موید استبداد سیاسی نجات دهد/ هرچه عمیق‌تر می‌شد بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گرفت/ با بازخوانی متون گذشته به دنبال پاسخ به مشکلات امروز بود/ با انسداد سوگواری مواجهیم – نیوز

https://www.news.ir/270854/%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD/

اخبار فرهنگی