بازتاب خبر news.ir

کارگروه حکمیت تشکل‌های صنفی رسانه‌ها در انتخابات نماینده مدیران مسئول برای هیات نظارت بر مطبوعات، مهدی رحمانیان را به عنوان کاندیدای منتخب و اصلح در این انتخابات برگزید و به جامعه مدیران رسانه‌های کشور معرفی کرد.

لینک منبع: «مهدی رحمانیان» کاندیدای اصلح تشکل‌های صنفی مدیریتی رسانه‌ها در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات – نیوز

https://www.news.ir/251924/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87/

اخبار فرهنگی