ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به جلفا – نیوزبازتاب خبر news.ir

فرماندار جلفا از ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به این شهرستان تا اطلاع ثانوی خبر داد.

نوشته ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به جلفا اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به جلفا – نیوز

https://www.news.ir/260091/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7/

اخبار فرهنگی