معرفی هیات علمی فصل پنجم پروژه‌ آموزشی چهارفصل تئاتر ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

هیات علمی فصل پنجم پروژه چهارفصل تئاتر ایران با عنوان «مدافعان سلامت» معرفی شدند.

نوشته معرفی هیات علمی فصل پنجم پروژه‌ آموزشی چهارفصل تئاتر ایران اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: معرفی هیات علمی فصل پنجم پروژه‌ آموزشی چهارفصل تئاتر ایران – نیوز

https://www.news.ir/285968/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/

اخبار فرهنگی