معرفی «نیشابور شهر فیروزه» به اردو زبانان شبه قاره – نیوزبازتاب خبر news.ir

مستند «نیشابور شهر فیروزه» مراکز و اماکن مذهبی، فرهنگی، تاریخی و اسلامی شهر نیشابور را به مخاطبان اردوزبان شبکه سحر معرفی می‌کند.

نوشته معرفی «نیشابور شهر فیروزه» به اردو زبانان شبه قاره اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: معرفی «نیشابور شهر فیروزه» به اردو زبانان شبه قاره – نیوز

https://www.news.ir/292915/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7/

اخبار فرهنگی