بازتاب خبر news.ir

محمدجواد مرادی‌نیا با اشاره به اهمیت هفته کتاب گفت: هدف کلی برگزاری هفته کتاب این بوده است که همه مجموعه‌های فعال در حوزه کتاب در این هفته با استفاده از ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند توجه همگان را به کتاب جلب کرده و جامعه را به روی آوردن هر چه بیشتر به کتابخوانی تشویق کنند.

لینک منبع: معرفی ناشران نمونه سال در هفته کتاب – نیوز

https://www.news.ir/261692/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/

اخبار فرهنگی