معرفی اعضای نخستین دوسالانه جشنواره ملی چاپ و نشر – نیوزبازتاب خبر news.ir

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی اعضای «نخستین دوسالانه جشنواره ملی چاپ و نشر» را منصوب کرد.

نوشته معرفی اعضای نخستین دوسالانه جشنواره ملی چاپ و نشر اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: معرفی اعضای نخستین دوسالانه جشنواره ملی چاپ و نشر – نیوز

https://www.news.ir/259142/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85/

اخبار فرهنگی