معاون هنری وزیر از روند بازسازی موزه هنرهای معاصر دیدار کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir

معاون هنری وزیر به همراه تنی چند از مسئولان هنری از روند بازسازی موزه هنرهای معاصر دیدار و برنامه های آینده این موزه را تشریح کرد.

نوشته معاون هنری وزیر از روند بازسازی موزه هنرهای معاصر دیدار کرد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: معاون هنری وزیر از روند بازسازی موزه هنرهای معاصر دیدار کرد – نیوز

https://www.news.ir/248562/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%86/

اخبار فرهنگی