بازتاب خبر news.ir

کریستیانو رونالدو گفته “ما خواهیم دید که پسرم فوتبالیست بزرگی خواهد شد. او پتانسیل آن را دارد. او سریع است و خوب دریبل می زند.” با وجود پسر لیونل مسی در رده های جوانان در لاماسیا، شاید ما بتوانیم مسی و رونالدو را دوباره ببینیم. موضوعی که سوژه کارتونی از عمر مومانی در سایت گل شد.

لینک منبع: مسی و رونالدوی چند سال بعد را ببینید! – نیوز

https://www.news.ir/341597/%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی