بازتاب خبر news.ir

نوشته مراسم ظهر عاشورا در کربلای معلی+عکس اولین بار در نیوز. پدیدار شد.لینک منبع: مراسم ظهر عاشورا در کربلای معلی+عکس – نیوز

https://www.news.ir/168005/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B9%DA%A9%D8%B3/

اخبار فرهنگی