مدیر کتابفروشی حفظی درگذشت – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خبر درگذشت حاج علیرضا حفظی، مدیر مسئول کتابفروشی حفظی را منتشر کرد.

انتشارات حفظی سال ۱۳۵۹ فعالیت خود را در منطقه ناصر خسرو تهران با عنوان نشر حفظی آغاز کرد. مجوز انتشارات حفظی نیز سال ۱۳۶۹ به مدیر مسئولی حمید حفظی صادر شد. این انتشارات بجز نشر کالاهای اسلیمی ایرانی به نشر کتب مذهبی و ادعیه نیز اشتغال دارد.

لینک منبع: مدیر کتابفروشی حفظی درگذشت – نیوز

https://www.news.ir/176897/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/

اخبار فرهنگی