بازتاب خبر news.ir

معاون میراث فرهنگی تهران از بررسی تخریب کلیسا در چهارراه ادیان خبر داد و گفت: مجوز تخریب در سال ۹۴ صادر شده است و درحال بررسی این مهم هستیم.

لینک منبع: مجوز تخریب کلیسا در چهارراه ادیان تهران سال ۹۴ صادر شد/ بررسی‌ها ادامه دارد – نیوز

https://www.news.ir/250805/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7/

اخبار فرهنگی