مجوزهای تولیدی صنایع‌دستی تا پایان سال تمدید شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

​معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گیلان از تمدید تمام مجوزهای صنایع‌دستی تا پایان سال جاری خبر داد.

نوشته مجوزهای تولیدی صنایع‌دستی تا پایان سال تمدید شد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: مجوزهای تولیدی صنایع‌دستی تا پایان سال تمدید شد – نیوز

https://www.news.ir/270753/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7/

اخبار فرهنگی