بازتاب خبر news.ir

تازه‌ترین مجموعه‌های تئاتر نشر «نیماژ» متشکل از چند نمایشنامه خارجی و چهار اثر ترجمه شده ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۶ آبان در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر رونمایی خواهد شد.

لینک منبع: مجموعه دوم تئاتر «آنسو» در تئاتر شهر رونمایی می‌شود/ انتشار چند اثر پژوهشی در پروژه «تئاتر و نظریه» – نیوز

https://www.news.ir/273010/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%B3%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88/

اخبار فرهنگی