بازتاب خبر news.ir

د

تهران (پانا) – مجلات رشد با نظارت مدیر هنری مجلات، رئیسان گروه‌های مجلات عمومی و تخصصی و مشارکت سردبیران با معیارهای محتوایی، فیزیکی، گرافیکی و هنری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سید کمال شهابلو، معاون دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در خصوص ارزیابی فنی و محتوای مجلات رشد اظهارداشت: ارزیابی مجلات عمومی و تخصصی رشد در محورهای کلی مانند معیارهای محتوایی؛ معیارهای فیزیکی، گرافیکی و هنری و با نظارت مدیر هنری مجلات، رئیسان گروه‌های مجلات عمومی و تخصصی و مشارکت سردبیران انجام می‌شود.

​وی تأکید کرد: چهار شماره نخست مجلات عمومی بزرگ‌سال و دانش‌آموزی، و نیز دو شماره بهار و تابستان مجلات تخصصی سال ۱۳۹۹ از نشریات مورد ارزیابی هستند.

معاون دفتر انتشارات و فناوری آموزشی بیان داشت: با تعریف چند شاخص، معیارهای به‌نسبت دقیقی برای ارزیابی کیفی نشریات رشد فراهم می‌کنیم تا با مخاطب‌محوری و رعایت سلیقه‌های مطلوب بتوانیم مجلات موفق و پیش رو را تشویق کنیم تا دیگر مجلات نیز بکوشند به سطح مطلوبی از کیفیت برسند.هدف از این اقدام، آگاهی بخشی به همکاران گرافیست، سردبیر و همه دست‌اندرکاران مجلات رشد است تا سعی کنند مجله خود را از ابعاد فنی و محتوایی ارتقا دهند.

شهابلو، تکمیل و تقویت آموزش‌های رسمی و برنامه‌های درسی حوزه‌های تربیت و یادگیری؛ توجه به علاقه‌ها، نیازها و توانایی‌های مخاطبان؛ ترویج کتاب‌خوانی و فرهنگ مطالعه بین مخاطبان؛ زمینه‌سازی برای کسب مهارت‌های زندگی از محورهای ارزیابی مجلات عمومی رشد برشمرد.

وی کاربردی و اثربخش بودن؛ نافع و سودمند بودن؛ ​ارتباط با برنامه درسی؛ تازگی، تنوع و مرتبط‌بودن مطالب؛ برخورداری از صحت و اعتبار علمی؛ ویرایش صحیح علمی، ادبی و نوشتاری؛ رعایت ویرایش رسم‌الخطی منطبق با شیوه‌نامه تولید محتوای کتاب‌های درسی؛ انطباق با هدف‌های کلان آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی؛ توجه به اندام‌وارگی و هماهنگی و انسجام محتوا را معیارهای محتوایی ارزیابی مجلات تخصصی رشد دانست.

به گفته معاون دفتر انتشارات، رعایت اصول حرفه‌ای گرافیک؛ طراحی خلاق و جذابیت بصری؛ انسجام و درهم‌تنیدگی متن و تصویر؛ تناسب طرح و تصویر با نیازها و ویژگی‌های گروه سنی مخاطب؛ نوآوری و خلاقیت از معیارهای فیزیکی، گرافیکی و هنری در دو بخش طراحی جلد و نیز صفحه‌آرایی است.

لینک منبع: مجلات رشد، ارزیابی فنی و محتوایی می‌شوند – نیوز

https://www.news.ir/297198/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4/

اخبار فرهنگی