بازتاب خبر news.ir

بیش از ۲۰۰ نفر از مجریان و گویندگان سازمان صداوسیما در بیانیه‌ای ضمن اعلام همراهی و همدلی با آرمان‌های شهید محسن فخری‌زاده، خواستار برخود قاطع با عاملان این ترور شدند.

لینک منبع: مجریان و گویندگان صداوسیما ترور شهید فخری زاده را محکوم کردند – نیوز

https://www.news.ir/304016/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81/

اخبار فرهنگی