بازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، شب نهم ذی الحجه از لیالی متبرکه و شب مناجات با قاضی الحاجات است و توبه در آن شب، مقبول و دعا در آن مستجاب است و کسی که آن شب را به عبادت به سر آورد، اجر صد و هفتاد سال عبادت داشته باشد و از برای آن شب چند عمل است:

اول: دعایی که در مفاتیح الجنان آمده.

دوم: هزار مرتبه تسبیحات عشر که در اعمال روز عرفه هم ذکر شده.

سوم: دعایی که در روز عرفه و شب و روز جمعه وارد شده.

چهارم: زیارت امام حسین (ع) و زمین کربلا و ماندن در آنجا تا روز عید تا آنکه از شر آن سال نگاه داشته شود.

دریافت فایل متن و ترجمه روان دعای عرفه امام حسین علیه السلام

امام صادق(ع)

از امام صادق(ع) سؤال شد: عرفات را چرا عرفات نامیده اند؟ حضرت فرمود: «جبرئیل، حضرت ابراهیم را روز عرفه به این مکان آورد، چون ظهر فرا رسید، جبرئیل گفت: ای ابراهیم! به گناه خود اعتراف کن و مناسک ات را بیاموز. چون جبرئیل گفت اعتراف کن! این سرزمین عرفات نامیده شد». منبع: علل الشرایع ج۲ ص۴۳۶

دعــای عرفــۀ امــام حســین (ع) از مهمتریــن دعاهــای شــیعه است و در روز عرفــه (نهــم ذی الحجه) خوانده می شــود.

ایــن دعــا شــامل عالی تریــن آموزه هــای عرفانــی و اعتقــادی اســت.

لینک منبع: متن و ترجمه دعای عرفه +دانلود – نیوز

https://www.news.ir/130404/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF/

اخبار فرهنگی