بازتاب خبر news.ir

ارسیا تقوا (روانپزشک و عضو شورای سیاست‌گذاری دهمین همایش سلامت روان و رسانه) از بحرانی می‌گوید که با شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جوامع انسانی شکل گرفته است؛ «استیگنا»، «انگ» یا «برچسب» بیماری که منجر به طرد افرادی از جامعه می‌شود که قبلاً به هر شکل با کرونا مواجه شده‌اند.

لینک منبع: مبتلایان به کرونا در معرض انگ و طرد اجتماعی هستند/ تاب‌آوری برای «زندگی در تعلیق» را باید یاد بگیریم – نیوز

https://www.news.ir/258278/%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85/

اخبار فرهنگی