فاطمه معتمدآریا رئیس هیات داوران جشنواره تراوک شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

فاطمه معتمد آریا، رئیس هیات داوران بخش فیلم جشنواره فرهنگی هنری تراوک شد.

نوشته فاطمه معتمدآریا رئیس هیات داوران جشنواره تراوک شد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: فاطمه معتمدآریا رئیس هیات داوران جشنواره تراوک شد – نیوز

https://www.news.ir/295890/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88/

اخبار فرهنگی