بازتاب خبر news.ir


پیامبر(ص) فرمود گویا من می‌نگرم دخترم فاطمه را که روز قیامت بر اسبی از نور سوار است و از طرف راستش هفتاد هزار فرشته و از چپش هفتاد هزار و جلو رو و دنبالش هر کدام هفتاد هزار فرشته باشد و زنان امتم را به بهشت رهبری کند.

لینک منبع: فاطمه (س) چه زنانی را در قیامت شفاعت می‌کند؟ / بشارت ملائک به حضرت زهرا (س) – نیوز

https://www.news.ir/340440/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9/

اخبار فرهنگی