عیار باطل و حق مهر اوست در دل آدم – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: عیار باطل و حق مهر اوست در دل آدم – نیوز

https://www.news.ir/141529/%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%AF%D9%85/

اخبار فرهنگی