بازتاب خبر news.ir

عکس/ بابلی‌های عزادار در کمال عشق و نظم – نیوز

کد خبر : 164454

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۱:۴۰

عکس/ بابلی‌های عزادار در کمال عشق و نظم

لینک منبع: عکس/ بابلی‌های عزادار در کمال عشق و نظم – نیوز

https://www.news.ir/164454/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D9%85/

اخبار فرهنگی