بازتاب خبر news.ir

مجری طرح سینما ماشین معتقد است؛ نبود فیلم‌های خوب برای اکران عامل اصلی ادامه نیافتن این طرح است. طرحی که به نظر می‌رسد در دوران کرونا می‌توانست پاسخگوی نیاز مخاطبان سینما باشد.

لینک منبع: عواملی که چراغِ «سینما ماشین» را خاموش کردند/ چه کسانی اعتماد مخاطب را سلب کردند؟ – نیوز

https://www.news.ir/299210/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%90-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4/

اخبار فرهنگی