بازتاب خبر news.ir

صفایی که در این روضه‌هاست کمتر جایی پیدا میشه +عکس – نیوز

کد خبر : 156093

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ – ۲۰:۱۱

صفایی که در این روضه‌هاست کمتر جایی پیدا میشه +عکس

لینک منبع: صفایی که در این روضه‌هاست کمتر جایی پیدا میشه +عکس – نیوز

https://www.news.ir/156093/%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C/

اخبار فرهنگی